IČO: 00648868 faktúry za mesiac september 2018 09.11.2018
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
1332018 1800037 50312103 Tibor Ráczko - TER CREATIV Lipník 251, 97232 Lipník 72,00 EUR
sviečka "ERB"
Položky:
26.09.2018 26.09.2018 03.10.2018
1322018 2018255 51264412 Združenie pre lepšiu správu bytových domov Štefánikova 886/23, 81105 Bratislava-Staré Mesto 209,00 EUR
účasť na kongrese "Lepšia správa 2018" (1.10.-3.10.2018)- účastnícky poplatok+ubytovanie
Položky:
25.09.2018 25.09.2018 29.09.2018
1312018 70/2018 44611935 KrovING s. r. o. 33, 97227 Nevidzany, 00000 33, 97227 Nevidzany 84,90 EUR
Rezivo, hoblovania reziva, doprava - lavičky v autobusových zastávkach
Položky:
13.09.2018 13.09.2018 20.09.2018
1302018 2018065 51709392 Advil s.r.o. Veľká Okružná 1040/39, 95801 Partizánske 330,00 EUR
prenájom nafukovacej atrakcie, lukostrelba a animačný program - Rozlúčka s prázdninami
Položky:
13.09.2018 10.09.2018 24.09.2018
1292018 2180363 37010166 Cesnek Igor, Ing. - INGSTAV Podjazdová I. 2765/6, 97101 Prievidza 404,45 EUR
Oprava plynového kotla, výmena bojlera
Položky:
12.09.2018 12.09.2018 19.09.2018
1282018 122018 00629570 Spolok dychová hudba MAGURANKA z Kanianky Stará cesta 15/16, 97217 Kanianka 400,00 EUR
Učinkovanie na hodovom koncerte pred OcÚ Kocurany dňa 9.9.2018
Položky:
12.09.2018 10.09.2018 17.09.2018
1272018 946/2018 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 120,49 EUR
servisno-materiálová zmluva za 08/2018 (stroj) + servisno-materiálová zmluva za 08/2018 (kópie)
Položky:
12.09.2018 02.09.2018 16.09.2018
1262018 2018111673 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina 53,63 EUR
odpad - zákonný poplatok za 08/2018
Položky:
11.09.2018 06.09.2018 06.10.2018
1252018 2018111672 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina 881,21 EUR
odpad - zber, preprava a zneškodnenie za 08/2018
Položky:
11.09.2018 06.09.2018 06.10.2018
1242018 5470649632 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 31,60 EUR
telefón - mobil
Položky:
06.09.2018 01.09.2018 15.09.2018
1232018 8216027362 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA 29,00 EUR
telefón - pevná linka
Položky:
06.09.2018 01.09.2018 18.09.2018
Spolu: 2 616,28
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM