IČO: 00648868 faktúry za mesiac marec 2018 15.05.2018
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
Faktúry
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Číslo faktúry
dodávateľa
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Dátum
príchodu
Dátum
vystavenia
Dátum
splatnosti
Dátum
úhrady
Predmet Dokument
362018 20180372 33611084 Ing. J.Cibula Times-VT Nábr. Sv. Metoda 8, 97101 Prievidza 166,56 EUR
Rekonštrukcia internetových obvodov
Položky:
23.04.2018 10.04.2018 30.04.2018
352018 20180009 40648737 Ján Donič - BOZPO Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza 173,30 EUR
Kontrola požiarnotechnických zariadení
Položky:
20.04.2018 10.04.2018 11.05.2018
342018 437/2018 50206648 Ján Meliško - MeliTech Ulica V. Benedikta 208/22, 97101 Prievidza 148,62 EUR
Servisno-materiálová zmluva za 03/2018-stroj, Servisno-materiálová zmluva za 03/2018-kópie
Položky:
11.04.2018 10.04.2018 24.04.2018
332018 621801365 35810734 DATALAN a.s. Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov 18,50 EUR
Servisné služby za 03/2018
Položky:
10.04.2018 03.04.2018 03.05.2018
322018 2018110379 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina 33,36 EUR
Odpad - zákonný poplatok za 03/2018
Položky:
09.04.2018 04.04.2018 04.05.2018
312018 2018110378 36400491 T+T, a.s. Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina 645,94 EUR
Odpad - zber, preprava a zneškodnenie za 03/2018
Položky:
09.04.2018 04.04.2018 04.05.2018
302018 1011006003 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 BRATISLAVA 29,00 EUR
Telefón
Položky:
06.04.2018 01.04.2018 18.04.2018
292018 5448384454 35697270 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 32,90 EUR
Telefón
Položky:
06.04.2018 29.03.2018 12.04.2018
282018 23/2018 40594084 Ing. Miroslav Hýbl Zlatá 14109/29, 97405 Banská Bystrica 1 200,00 EUR
vedenie účtovníctva 01-03/2018
Položky:
05.04.2018 31.03.2018 14.04.2018
272018 1807422 17310598 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava-Staré Mesto 38,50 EUR
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos, za rok 2018, prevádzku: verejný rozhlas
Položky:
29.03.2018 26.03.2018 16.04.2018
262018 2/2018 40183017 Eva Špeťková Bojnická cesta 30/12, 97217 Kanianka 590,00 EUR
Účtovnícke a administratívne práce za 02/2018
Položky:
22.03.2018 22.03.2018 31.03.2018
252018 03/2018 34343288 Jaroslav Beník J. Malíka 119/6, 97223 Dolné Vestenice 1 147,18 EUR
Maliarske práce, vrátane opravenia omietky, sádrovania, úpravy povrchov zoškrabaním náterov v: - sála kultúrneho domu, chodba kultúrneho domu, schodisko ,kuchynka
Položky:
21.03.2018 21.03.2018 03.04.2018
242018 2800230 30228042 UNIMAT Ulica J. I. Bajzu 825/11, 97101 Prievidza 64,40 EUR
oprava kotla - byt 191/3
Položky:
12.03.2018 06.03.2018 13.03.2018
Spolu: 4 288,26
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM