IČO: 00648868 objednávky za 08-2017 10.10.2017
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Dátum
vystavenia
Dátum
dodania
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Vystavil Podpísal Funkcia podpisujúceho Dokument Číslo faktúry
Predmet
8/1700004 34059105 Hvezdáreň v Partizánskom Malé Bielice 177, 95804 Partizánske 15.08.2017 20.08.2017 EUR
silvia.grajciarova@intra.dcom.sk Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Spolu: 0,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM