IČO: 00648868 objednávky za 07-2017 10.10.2017
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Dátum
vystavenia
Dátum
dodania
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Vystavil Podpísal Funkcia podpisujúceho Dokument Číslo faktúry
Predmet
8/1700003 42071453 Nebeská muzika, o.z. Školská 160/104, 01306 Terchová 24.07.2017 24.07.2017 550,00 EUR
silvia.grajciarova@intra.dcom.sk Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Spolu: 550,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM