Lesné a pozemkové združenie Kocurany

Zápisnice z rokovania výboru

Zápisnica č. 1
zasadnutie dňa 15.12.2010
Zápisnica č. 2
zasadnutie dňa 15.6.2011
Zápisnica č. 3
zasadnutie dňa 6.9.2011
Zápisnica č. 4
zasadnutie dňa 25.11.2011
Zápisnica č. 5
zasadnutie dňa 15.2.2012
Zápisnica č. 6
zasadnutie dňa 14.3.2012
Zápisnica č. 7
zasadnutie dňa 23.4.2012
Zápisnica č. 8
zasadnutie dňa 12.9.2012
Zápisnica č. 9
zasadnutie dňa 18.12.2012
Zápisnica č. 10
zo zasadnutia výboru dňa 21.2.2013
Zápisnica č. 11
zo zasadnutia výboru dňa 22.5.2013
Zápisnica č. 12
zo zasadnutia výboru dňa 28.11.2013
Zápisnica č. 13 zo zasadnutia výboru
dňa 19.3.2014
Zápisnica č.14 zo zasadnutia výboru dňa 19.11.2014
Zápisnica zo 16. zasadnutia výboru dňa 18.11.2015
Zápisnica č.15 zo zasadnutia výboru dňa 4.2.2015
Zápisnica zo 17. zasadnutia výboru dňa 2.3.2016
Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 19.4.2016
Zápisnica z 19. zasadnutia výboru dňa 14.12.2016
Zápisnica z 20. rokovania výboru dňa 23.2.2017

Vydanie lesa súkromným vlastníkom

Založenie združenia a jeho činnosť

Oslovenie vlastníkov lesa
Stretnutie vlastníkov lesa dňa 23.1.2009
Zaslaný list Lesom SR a.s.
Návrh zmluvy o vydaní lesa - RDP Koš
zmluva bola podpísaná
Návrh zmluvy o vydaní lesa - Lesy SR a.s.
zmluva bola podpísaná
Návrh zmluvy o prenájme - Lesy SR a.s.
zmluva zatiaľ nebola podpísaná
Návrh zmluvy o prenájme - neznámi vlastníci
zmluva zatiaľ nebola podpísaná
Pozvánka na stretnutie vlastníkov lesa v obci Kocurany
Vo štvrtok 31.3.2011 o 17.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany sa uskutoční stretnutie vlastníkov lesa.
Návrh zmluvy o združení osôb - Lesné a pozemkové združenie Kocurany
prvý návrh zmluvy
Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesa dňa 31.3.2011
je overená overovateľmi zápisnici
Návrh Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
Druhý návrh zmluvy na vytvorenie „Lesné a pozemkové spoločenstvo Kocurany, pozemkové spoločenstvo „
Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa v k.ú. Kocurany
dňa 21.3.2012 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
Schválená zmluva "Lesné a pozemkové združenie Kocurany".
Valné zhromaždenie vlastníkov schválilo na valnom zhromaždení dňa 21.3.2012 konečný návrh zmluvy združenia.
Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesa dňa 21.3.2012
zápisnica je overená overovateľmi
Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa
dňa 23.3.2013 o 15.00 hod. do kultúrneho domu v Kocuranoch.
Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesov
zo dňa 23.3.2013
Fotografie z valného zhromaždenia
konaného 23.3.2013
Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa
v sobotu 22.3.2014 o 16.00 hod. v kultúrnom dome.
Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesov
konaného dňa 22.3.2014
Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesov v obci Kocurany
Uskutoční sa v sobotu 21. marca 2015 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesov
konaného dňa 21.3.2015
Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa
v sobotu 2.4.2016 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
Zápis zo stretnutia vlastníkov lesa dňa 2.4.2016
Pozvanie na valné zhromaždenie vlastníkov lesa
v sobotu 25.3.2017 o 15.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
Zápis z valného zhromaždenia vlastníkov lesa v Kocuranoch
dňa 25.3.2017

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

NATUR-PACK

natur pack

Kalendár