Za Kocurany

Občianske združenie

Za    K o c u r a n y –   združenie na podporu vzdelávania, hasičstva, pomoci občanom, kultúry a športu v obci

Ciele a činnosť združenia

1. Hlavným cieľom združenia Za Kocurany - združenie na podporu vzdelávania, hasičstva,

    pomoci občanom, kultúry a športu v obci   Kocurany je

a) všestranná podpora svojich členov v príprave, tvorbe a realizácii obecných projektov

   v oblastiach vzdelávania, hasičstva, občanov, kultúry a športu so zreteľom na rozvoj detí

      a mládeže,

b)  ochrana a tvorba životného prostredia,

c)  organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Orgány združenia

1. Valné zhromaždenie

2. Rada združenia

3. Predseda združenia

4. Revízna komisia

Rada združenia: Peter Ďureje, Vladimíra Beňadiková

Predseda združenia: Peter Ďureje

Revízna komisia: Miroslav Synko

Združenie môžete podporiť aj 2 % s vašich daní.

Za Kocurany

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

NATUR-PACK

natur pack

Kalendár