Demografia

Aktuálny počet obyvateľov k 31.12.2022 - 531 obyv.
Muži 258, ženy 273

Počet obyvateľov podľa posledného sčítania ľudu v roku 2021 - 531 obyv., 257 mužov, 274 žien

Počet obyvateľov podľa posledného sčítania ľudu v roku 2011 - 459 obyv., 222 mužov, 237 žien
Počet obyvateľov podľa sčítania ľudu v roku 2001 - 393 obyv.

Do roka 2022 obec vstupovala s celkovým počtom obyvateľov 531, z toho bolo 257 mužov a 274 žien. Počas roka sa narodili 2 deti, 2 dievčatá, zomreli 2 občania (2 ženy), prisťahovalo sa 8 ľudí (5 mužov a 3 ženy), odsťahovalo sa 8 občanov, z toho 3 muži a 5 žien. Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2022 bol 531, z toho bolo 258 mužov a 273 žien.

Do roka 2021 obec vstupovala s celkovým počtom obyvateľov 525, z toho bolo 254 mužov a 271 žien. Počas roka sa narodili 2 deti, 1 dievča a 1 chlapec, zomrelo 7 občanov (1 muž a 6 žien), prisťahovalo sa 20 ľudí (7 muži a 13 žien), odsťahovalo sa 9 občanov, z toho 3 muži a 6 žien. Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2021 bol 531, z toho bolo 257 mužov a 274 žien.

Do roka 2020 obec vstupovala s celkovým počtom obyvateľov 534, z toho bolo 262 mužov a 272 žien. Počas roka sa narodili 3 deti, 2 dievčatá a 1 chlapec, zomrelio 4 občania (2 muži a 2 ženy), prisťahovalo sa 8 ľudí (4 muži a 4 ženy), odsťahovalo sa 16 občanov, z toho 11 mužov a 5 žien. Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2020 bol 525, z toho bolo 254 mužov a 271 žien.

Do roka 2019 obec vstupovala s celkovým počtom obyvateľov 530, z toho bolo 264 mužov a 266 žien. Počas roka sa narodili 4 deti, 2 dievčatá a 2 chlapci, zomrelo 6 občanov (4 muži a 2 ženy), prisťahovalo sa 19 ľudí (5 mužov a 14 žien), odsťahovalo sa 13 občanov, z toho 5 mužov a 8 žien. Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2019 bol 534, z toho bolo 262 mužov a 272 žien.

Do roka 2018 obec vstupovala s celkovým počtom obyvateľov 530, z toho bolo 265 mužov a 265 žien. Počas roka narodili 4 dievčatá, zomrelo 8 občanov (2 muži a 6 žien), prisťahovalo sa 24 ľudí (10 mužov a 14 žien), odsťahovalo sa 17 občanov, z toho 8 mužov a 9 žien. Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2018 bol 530, z toho bolo 264 mužov a 266 žien.

Do roka 2017 obec vstupovala s celkovým počtom obyvateľov 527, z toho bolo 265 mužov a 262 žien. Počas roka sa narodili 4 detí (4 dievčatá – Marková Lilien, Čertíková Sarah, Škandíková Eliška, Briatková Lori), zomreli 8 občania (2 muži – Dúbravka Ferdinand, Bránik Viliam a 6 žien Beková Pavlína, Ing. Adámiková Inés, Klincová Mária, Adámiková Antónia, Dúbravková Mária a Boledovičová Michaela), prisťahovalo sa 24 a odsťahovalo sa 17 občanov. Celkový počet obyvateľov obce k 31.12.2017 bol 530, z toho bolo 265 mužov a 265 žien.

Do roka 2016 obec vstupovala s celkovým počtom obyvateľov 508, z toho bolo 257 mužov a 251 žien. Počas roka sa narodilo 8 detí (4 chlapci – Horniak Dávid, Benko Kevin, Dúbravka Damián, Bakalár Jayden a 4 dievčatá –Adámiková Sofia, Líšková Natália, Kotríková Janka a Brániková Patrícia), zomreli 4 občania (3 muži – Perniš Jozef, Kliniec Milan, Hrončok Jozef a 1 žena Škandíková Agneša), prisťahovalo sa 23 a odsťahovalo sa 8 občanov. Celkový počet obyvateľov obce k 31. 12. 2016 bol 527, z toho bolo 265 mužov a 262 žien.

Do roka 2015 sme vstupovali s celkovým počtom obyvateľov 518, z toho je 263 mužov a 255 žien. Počas roka sa narodilo 9 detí (5 chlapcov –Štetiar Marek, Kravčuk Peter, Marko Damian, Pršo Rastislav, Richter Jakub a 4 dievčatá – Sádecká Ema, Starýchová Kristína, Balážová Vanesa a Kellerová Elizabeth), zomreli 5 občania (2 muži – Adámik Vladimír, Škandík Vojtech a 3 ženy – Klincová Jozefína, Ďureje Ľudmila, Váleková Eva), prisťahovalo sa 14 ľudí, odsťahovalo sa 28 občanov, z toho 14 mužov a 14 žien. Celkový počet obyvateľov obce k 31. 12. 2015 bol 508, z toho bolo 257 mužov a 251 žien.

Do roka 2014 sme vstupovali s celkovým počtom obyvateľov 512, z toho je 258 mužov a 254 žien. Počas roka sa narodili 4 deti (3 chlapci – Kotrík Igor, Bernát Filip, Bránik Sebastián a 1 dievča – Ďureje Zoja), zomreli 3 občania (1 muž – Hraňo Tomáš a 2 ženy – Cachovanová Antónia, Šimková Anna), prisťahovalo sa 22 ľudí (10 mužov a 12 žien), odsťahovali sa 17 občania (7 mužov a 10 žien). Celkový počet obyvateľov obce k 31. 12. 2014 bol 518, z toho bolo 263 mužov a 255 žien.

Do roka 2013 sme vstupovali s celkovým počtom obyvateľov 508, z toho je 254 mužov a 254 žien. Počas roka sa narodilo 7 deti (6 chlapcov – Benko Peter, Teuschl Tomáš, Vrecko Nicco, Kováč Maxim Alex, Šandor Patrik, Hlinka Šimon a 1 dievča – Horváthová Nela), zomrelo 6 občanov (3 muži – Briatka Ondrej, Škandík Emil, Škandík Ernest a 3 ženy – Hrončoková Jolana, Dúbravková Otília, Briatková Emília), prisťahovalo sa 20 ľudí (12 mužov a 8 žien), odsťahovali sa 17 občania (11 mužov a 6 žien). Celkový počet obyvateľov obce k 31. 12. 2013 bol 512, z toho bolo 258 mužov a 254 žien.

Do roka 2012 sme vstupovali s celkovým počtom obyvateľov 467, z toho 227 mužov a 240 žien. Počas roka 2012 sa narodili 2 chlapci (Milan Štetiar č.190/3, Jakub Ďureje č. 76) a 2 dievčatá (Natália Golhová č.132, Ella Brnová č.190/7). Nikto nezomrel. Z obce sa odsťahovali 7 muži a 6 žien. Prisťahovalo sa 32 mužov a 18 žien. Celkový počet obyvateľov obce k 31. 12. 2012 bol 508, z toho bolo 254 mužov a 254 žien.

Do roka 2011 sme vstupovali s celkovým počtom obyvateľov 462, z toho 222 mužov a 240 žien. Počas roka 2011 sa narodili 4 chlapci (Andrej Lachký č.189/3, Lukáš Sabo, Filip Bielik č. 102, Richard Briatka č.129) a 3 dievčatá (Kristína Alaxová č.190/6, Laura Šandorová č.190/3, Nina Čaprnková č.79). Rozlúčili sme sa s p. Zuzanou Škandíkovou č.28, p. Ľubomírom Adámikom č.70, Radoslavom Hianikom č. 189/5 a p. Alžbetou Sádeckou č.3. Z obce sa odsťahovali 4 muži a 4 ženy. Prisťahovalo sa 7 mužov a 3 ženy. Celkový počet obyvateľov obce k 31. 12. 2011 bol 467, z toho bolo 227 mužov a 240 žien.

Do roka 2010 sme vstupovali s celkovým počtom obyvateľov 425, z toho 205 mužov a 220 žien. Počas roka 2010 sa narodili 3 chlapci (Nathanael Ščípa č.12, Tibor Škandík č. 125 a Marko Alex Mazáň č. 167) a 3 dievčatá (Alexandra Čertíková č. 107, Viktória Hromadová č. 117 a Rebeka Hianiková č. 56). Rozlúčili sme sa s Ľudovítom Beňom č. 91. Z obce sa odsťahovali 6 muži a 8 žien. Prisťahovalo sa 21 mužov a 25 žien – noví občania a nájomníci bytovky.

Obyvateľstvo v predchádzajúcom období pri sčítaní obyvateľstva

1553 - 13 port
1675 - 171 obyvateľov - 17 rodín poddaných a 6 rodín želiarskych
1715 - do 100 obyvateľov - 8 domácností
1778 - 180 obyvateľov - 31 domov
1787 - 217 obyvateľov - 33 domov
1828 - 129 obyvateľov - 18 domácností
1869 - 171 obyvateľov - 33 domov, 42 rodín
1880 - 132 obyvateľov
1890 - 142 obyvateľov
1900 - 158 obyvateľov
1910 - 194 obyvateľov
1919 - 176 obyvateľov, z toho 90 mužov, 86 žien, 42 domov,
1921 - 209 obyvateľov
1930 - 266 obyvateľov, 54 domov
1940 - 300 obyvateľov
1950 - 283 obyvateľov
1961 - 343 obyvateľov
1970 - 376 obyvateľov
1980 - 395 obyvateľov
1991 - 331 obyvateľov
2001 - 396 obyvateľov
2012 - 508 obyvateľov
2013 - 512 obyvateľov
2014 - 518 obyvateľov
2015 - 508 obyvateľov

2016 - 527 obyvateľov

2017 - 530 obyvateľov

2018 - 530 obyvateľov

2019 - 534 obyvateľov

2020 - 525 obyvateľov

2021 - 531 obyvateľov

2022 - 531 obyvateľov

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

NATUR-PACK

natur pack

Kalendár