Nakladanie s odpadmi

Výpočet miery triedenia

 19.02.2021

Názov obce:                      Obec Kocurany

Zastúpená:                         Ing. Vojtech Čičmanec

Adresa:                                Kocurany č. 105, 972 02

IČO:                                       00648868

Tel. číslo:                             046/5439872

Email:                                   obec@kocurany.sk

Vyplnil:                                Silvia Grajciarová

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020:                                                 40,96 %

Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho

odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku

odpadov v euro.t-1

               (platná od 1.3.2021 do 28.2.2022)                                                                    18,00 €

V Kocuranoch dňa 17.2.2021                                      

1 2

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár