Aktuality

Pozvanie na 32. rokovanie OZ dňa 10.11.2021

 05.11.2021

                                                                                                             Kocurany  4. 11. 2021                        

P O Z V Á N K A

na 32. zasadnutie obecného zastupiteľstva Kocurany v zmysle § 12 zákona číslo 369/1990 Zb. o  obecnom  zriadení v  znení  platných  predpisov, ktoré  sa uskutoční dňa 10.novembra 2021  o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu Kocurany.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola uznesení
 5. Komunitný plán sociálnych služieb obce Kocurany
 6. Informácie v odpadovom hospodárstve
 7. Príprava návrhu rozpočtu na rok 2022
 8. Plánované podujatia v obci
 9. Rôzne
 10. Diskusia
 11. Záver

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa uskutoční v režime OTP.

Ing. Vojtech Čičmanec

starosta obce Kocurany


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár