IČO: 00648868 19.01.2012
Názov: Obec Kocurany
Sídlo: č. 105
Kocurany 97202
Číslo
objednávky
Číslo
zmluvy
Dátum
vystavenia
Dátum
dodania
Ičo Obchodný Názov Adresa Suma Vrátane dph Mena
Vystavil Podpísal Funkcia podpisujúceho Dokument
Predmet
3/1200001 36125474 Katastrálny úrad v Trenčíne, Správa katastra Prievidza,Prievidza, Mišíka 28 Mišíka 28, 97101 Prievidza 09.01.2012 09.01.2012 EUR
Ing. Vojtech Čičmanec Ing. Vojtech Čičmanec starosta obce
Stručný popis: Poskytnutie hromadných informácii (intravilán, extravilán) z evidencie katastra nehnuteľností týkajúcich sa nehnuteľností v k.ú. obce Kocurany textovú aj grafickú časť.
Položky
Spolu: 0,00
Strana 1 / 1 Vytlačené systémom Korwin TM