Súčasnosť

Rok 2017 je tretím rokom siedmeho volebného obdobia novodobej samosprávnej histórie obce. Počas predchádzajúcich dvadsaťšesť rokov obec budovala základné vybavenie, medzi ktoré určite patrí postavenie Domu smútku, rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu, získanie späť do majetku obce a rekonštrukcia budovy bývalej školy, výstavba vodovodu, plynofikácia, rozšírenie cintorína a vybudovanie prístupových chodníkov, schodíkov k vode, osadenie nového kríža, dobudovanie trafostaníc, rekonštrukcia verejného osvetlenia, obecného rozhlasu, internetová miestnosť, posilňovňa, klub mladých, viacúčelový športový areál, detské ihrisko, altánok s krbom a posedením, nový asfaltový koberec po obci, rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií s odvodnením, odvodnenie priepustov pod hlavnou cestou s odvedením dažďovej vody do potoka, projekt dopravného značenia s osadením dopravných značiek, výstavba bytovky so 16 bytovými jednotkami a výstavba bytovky s 24 b.j. V roku 2013 bola dokončená revitalizácia obce a dňa 30.4.2013 bolo občanom obce odovzdané do užívanie nové námestie, pozostávajúce z parkovej úpravy, lavičiek, parkovacích miest a fontány. Tiež boli schválené zmeny a doplnky č.1 územného plánu obce. V roku 2014 bolo realizované nové oplotenie starého cintorína s vyčistením okolia od kríkov a stromov. Rok 2015 sa niesol v budovaní splaškovej kanalizácie v obci, vo vybudovaní zariadenia na posilnenie mobilného signálu Orange, či prípravou projektovej dokumentácie na výstavbu Vodojemu. V obci bol vybudovaný Náučný chodník s piatimi stanovišťami a spustený kamerový systém na ochranu majetku obce na námestí, v športovom areáli i na cintoríne. Posunom vo vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam bolo ukončenie pozemkových úprav v obci. V roku 2016 sme vybudovali kanalizačnú prípojku k bytovým domom, upravil sa terén na ihrisku v hornom konci obce, pripravil sa zámer na vybudovanie Vodojemu a štúdia výstavby urnovej steny na cintoríne s osadením sochy Panny Márie.

V roku 2017  v rámci programového obdobia 2014-2020 sa chceme zamerať na budovanie chodníkov po obci, na dobudovanie kanalizačných prípojok k obecným stavbám a v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou Banská Bystrica začať s výstavbou Vodojemu. Na cintoríne plánujeme vystavať sociálne zariadenia a chceme realizovať efektívnejšie usporiadania hrobových miest, výstavbu urnovej steny a osadenie sochy Panny Márie. Pozornosť budeme venovať aj okoliu bytových domov, kde plánujeme vystavať oddychovú zónu s detskými prvkami.

Súčasné Kocurany svojou polohou a peknou okolitou prírodou ponúkajú návštevníkom rozmanité možnosti trávenia voľného času, ako rozmanité vychádzky do prírody medzi ihličnaté a listnaté stromy, ktoré hlavne v letných mesiacoch príjemne chránia pred horúčavami a zároveň ponúkajú možnosti zbieranie húb. Pre krásny pohľad z konského sedla je k dispozícií jazdecký klub MITANI, kde pod dohľadom odborníkov naučia sedieť v sedle začiatočníkov a pre skúsených sú pripravené nezabudnuteľné vychádzky na koni po okolí. Kto ma radšej sedlo bicykla, príde si na svoje na cyklistických chodníkoch v okolí Bojníc. Občerstvenie a posedenie vo vnútri i na terase ponúka reštaurácia Kocúr Pub. Základné potraviny je možné nakúpiť v predajni spoločnosti Koruna. Kto sa chce zdržať dlhšie, strechu nad hlavou ponúka "Ubytovanie u Peťa" a Ubytovanie u "Janky".

Bojnice vzdialené 5 km, sú vyhľadávaným turistickým miestom pre svoj majestátny Bojnický zámok, nádhernú zoologickú záhradu, osviežujúce kúpalisko Čajka a neodlučiteľné termálne kúpele s liečivými prameňmi. Necelých 15 km je vzdialená vodná priehrada Nitrianske Rudno, s možnosťami kúpania, vodných športov a rybolovu.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár