Samospráva

Adresa:

Obecný úrad
Kocurany 105
972 02

Kontakt

Tel: +421 46 543 98 72, +421 46 543 98 73
Fax: +421 46 543 98 74
e-mail: obec@kocurany.sk

Starosta

Ing. Vojtech Čičmanec
Kocurany č. 162

Prevádzkovateľom a správcom cintorína Kocurany:

PARTE s.r.o., Hviezdoslavova č. 9, Prievidza
zastúpená p. Miroslavom Mičom.

Spoločnosť poskytuje kompletné pohrebné služby od vybavenia pohrebu.
Najbližšie sídlo spoločnosti je v Dome služieb Bojnice, Sládkovičova 210/50.

Non stop linka: +421 907 55 22 00
Telefónne linky v Bojniciach +421 46 542 4821
a +421 917 807 691
                                                                                                             
Správca stránky: Obecný úrad Kocurany, Ing. Vojtech Čičmanec

Spoločný obecný úrad Bojnice

pracovisko Prievidza
stavebná a sociálna činnosť

Dlhá ulica č. 3
971 01, Prievidza
tel: +421 46 542 72 64 - 65/ 66
e-mail: socu@bojnice.sk
e-mail: socubojnice@stonline.sk

Ing. Vlasta Hurtová

vedúca spoločného obecného úradu Bojnice
tel: +421 46 542 72 65
e-mail: vlasta.hurtova@bojnice.sk

Alena Čaprnková

administratívna činnosť
tel: +421 46 542 72 65
e-mail: alena.caprnkova@bojnice.sk

Ing. Eva Vážanová

stavebná činnosť
tel: +421 46 542 72 64
e-mail: eva.vazanova@bojnice.sk

Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko v Prievidzi zabezpečuje výkon činnosti  stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie pre mesto Bojnice a obce Cigeľ, Kocurany, Koš, Opatovce nad Nitrou, Sebedražie a Šútovce.

Úradné dni pre verejnosť (stavebný úrad a špeciálny stavebný úrad) sú:

Pondelok - 7,00 h - 15,00h
Streda - 7,00 h - 16,00 h
Prestávka na obed 12,00 h - 12,30 h

Oľga Kováčová

sociálna oblasť
tel: +421 46 542 72 66
e-mail: olga.kovacova@bojnice.sk

Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko v Prievidzi zabezpečuje výkon činnosti v sociálnej oblasti pre mesto Bojnice a obce Cigeľ, Chvojnica, Kľačno, Kocurany, Koš, Malinová, Nitrianske Pravno, Poluvsie, Pravenec, Opatovce nad Nitrou, Sebedražie, Šútovce, Tužina

Úradné dni pre verejnosť (sociálna oblasť) sú:

Pondelok - 7,30 h - 15, 30 h
Streda - 7,30 h - 15,30 h
Prestávka na obed 12,00 h - 12,30 h

pracovisko Bojnice

Školský úrad Bojnice

Pribinova 11
972 01 Bojnice

tel: +421 915 734 233
e-mail: skolskyurad@bojnice.sk
e-mail: skolskyuradbojnice@stonline.sk

Mgr. Eva Benkovičová

tel: +421 915 734 233
e-mail: eva.majdlenova@bojnice.sk

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár