Lesné a pozemkové združenie Kocurany

Zápisnice z rokovania výboru

  Zápisnica č. 1
  zasadnutie dňa 15.12.2010
  Zápisnica č. 2
  zasadnutie dňa 15.6.2011
  Zápisnica č. 3
  zasadnutie dňa 6.9.2011
  Zápisnica č. 4
  zasadnutie dňa 25.11.2011
  Zápisnica č. 5
  zasadnutie dňa 15.2.2012
  Zápisnica č. 6
  zasadnutie dňa 14.3.2012
  Zápisnica č. 7
  zasadnutie dňa 23.4.2012
  Zápisnica č. 8
  zasadnutie dňa 12.9.2012
  Zápisnica č. 9
  zasadnutie dňa 18.12.2012
  Zápisnica č. 10
  zo zasadnutia výboru dňa 21.2.2013
  Zápisnica č. 11
  zo zasadnutia výboru dňa 22.5.2013
  Zápisnica č. 12
  zo zasadnutia výboru dňa 28.11.2013
  Zápisnica č. 13 zo zasadnutia výboru
  dňa 19.3.2014
  Zápisnica č.14 zo zasadnutia výboru dňa 19.11.2014
  Zápisnica zo 16. zasadnutia výboru dňa 18.11.2015
  Zápisnica č.15 zo zasadnutia výboru dňa 4.2.2015
  Zápisnica zo 17. zasadnutia výboru dňa 2.3.2016
  Zápisnica zo zasadnutia výboru dňa 19.4.2016
  Zápisnica z 19. zasadnutia výboru dňa 14.12.2016
  Zápisnica z 20. rokovania výboru dňa 23.2.2017

  Vydanie lesa súkromným vlastníkom

  Založenie združenia a jeho činnosť

   Oslovenie vlastníkov lesa
   Stretnutie vlastníkov lesa dňa 23.1.2009
   Zaslaný list Lesom SR a.s.
   Návrh zmluvy o vydaní lesa - RDP Koš
   zmluva bola podpísaná
   Návrh zmluvy o vydaní lesa - Lesy SR a.s.
   zmluva bola podpísaná
   Návrh zmluvy o prenájme - Lesy SR a.s.
   zmluva zatiaľ nebola podpísaná
   Návrh zmluvy o prenájme - neznámi vlastníci
   zmluva zatiaľ nebola podpísaná
   Pozvánka na stretnutie vlastníkov lesa v obci Kocurany
   Vo štvrtok 31.3.2011 o 17.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany sa uskutoční stretnutie vlastníkov lesa.
   Návrh zmluvy o združení osôb - Lesné a pozemkové združenie Kocurany
   prvý návrh zmluvy
   Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesa dňa 31.3.2011
   je overená overovateľmi zápisnici
   Návrh Zmluvy o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou
   Druhý návrh zmluvy na vytvorenie „Lesné a pozemkové spoločenstvo Kocurany, pozemkové spoločenstvo „
   Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa v k.ú. Kocurany
   dňa 21.3.2012 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
   Schválená zmluva "Lesné a pozemkové združenie Kocurany".
   Valné zhromaždenie vlastníkov schválilo na valnom zhromaždení dňa 21.3.2012 konečný návrh zmluvy združenia.
   Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesa dňa 21.3.2012
   zápisnica je overená overovateľmi
   Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa
   dňa 23.3.2013 o 15.00 hod. do kultúrneho domu v Kocuranoch.
   Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesov
   zo dňa 23.3.2013
   Fotografie z valného zhromaždenia
   konaného 23.3.2013
   Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa
   v sobotu 22.3.2014 o 16.00 hod. v kultúrnom dome.
   Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesov
   konaného dňa 22.3.2014
   Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesov v obci Kocurany
   Uskutoční sa v sobotu 21. marca 2015 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
   Zápisnica zo stretnutia vlastníkov lesov
   konaného dňa 21.3.2015
   Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa
   v sobotu 2.4.2016 o 16.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
   Zápis zo stretnutia vlastníkov lesa dňa 2.4.2016
   Pozvanie na valné zhromaždenie vlastníkov lesa
   v sobotu 25.3.2017 o 15.00 hod. v kultúrnom dome Kocurany
   Zápis z valného zhromaždenia vlastníkov lesa v Kocuranoch
   dňa 25.3.2017

   DCOM

   DCOM

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 15:00
   Utorok: 07:30 - 15:00
   Streda: 07:30 - 18:00
   Štvrtok: 07:30 - 15:00
   Piatok: 07:30 - 13:00

   Fotogaléria

   Kalendár