Komisie

Komisie pri obecnom zastupiteľstve boli zvolené uznesením č. 472 /14 /2016 a to nasledovne:

- komisia mandátová a návrhová – predseda Ján Škandík,
člen Zdenek Bránik a Eva Špeťková

- komisia volebná – predseda Peter Ďureje,
člen Miroslav Šemrinec a Miroslav Synko

- komisia finančná a správy majetku – predseda Peter Ďureje,
člen Zdenek Bránik a Eva Špeťková

- komisia kultúry, vzdelávania a športu – predseda Zdenek Bránik,
člen Miroslav Šemrinec, Miroslav Synko, Adriána Hepnerová,

- komisia na ochranu verejného záujmu – predseda Ján Škandík,
člen Miroslav Šemrinec a Miroslav Synko

- komisia na vybavovanie sťažností - predseda Ján Škandík,
člen Peter Ďureje a Zdenek Bránik, náhradník Miroslav Synko

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár