Dokumenty, tlačivá

Tlačivá pre stavebné konania

  Žiadosti a tlačivá na stiahnutie

  Tlačivá potrebné k úradnemu styku

   Výročné správy obce

   Rozpočet obce

   V. úprava rozpočtu obce Kocurany za rok 2010
   Zmeny schváleného rozpočtu na rok 2010.
   Programový rozpočet 2011 - 2013
   Rozpracovaný programový rozpočet, 4 programy.
   Rozpočet obce na roky 2011 - 2013
   Príjmy, výdavky a finančné operácie rozpočtu.
   Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010
   Záverečný účet obce Kocurany za rok 2010
   7. úprava rozpočtu obce na rok 2011
   schválené uznesením OZ č. 306/10/2011 dňa 16.12.2011
   Dôvodová správa k 7.úprave rozpočtu na rok 2011
   schválené uznesením OZ č. 306/10/2011 dňa 16.12.2011
   Rozpočet obce na roky 2012-2014
   Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 dňa 16.12.2011
   Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2012-2014
   Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 písm.e)dňa 16.12.2011
   Programový rozpočet na roky 2012 - 2014
   Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 písm.e)dňa 16.12.2011
   Záverečný účet obce za rok 2011
   Schválené uznesením OZ č.317/13/2012 písm.b)dňa 20.04.2012
   Záverečný účet obce za rok 2011-tabuľková príloha
   Schválené uznesením OZ č.317/13/2012 písm.b)dňa 20.04.2012
   3. úprava rozpočtu obce na rok 2012
   schválené uznesením OZ č. 330/16/2012 písm. h) dňa 12.9.2012
   4. úprava rozpočtu na rok 2012
   schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. b) dňa 12.12.2012
   Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015
   schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
   Rozpočet obce na roky 2013-2015
   schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
   Programový rozpočet na roky 2013-2015
   schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
   Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012
   Záverečný účet obce za rok 2012
   2. úprava rozpočtu na rok 2013
   schválené uznesením OZ č. 357/22/2013 písm. b) dňa 5.6.2013
   Dôvodová správa k 2. úprave rozpočtu na rok 2013
   4. úprava rozpočtu na rok 2013
   schválené uznesením OZ č. 364/24/2013 písm. b) dňa 7.8.2013
   Dôvodová správa k 4. úprave rozpočtu na rok 2013
   5. úprava rozpočtu na rok 2013
   schválené uznesením OZ č. 372/26/2013 písm. b)
   Dôvodová správa k 5. úprave rozpočtu na rok 2013
   Rozpočet obce na roky 2014-2016
   schválené uznesením OZ č. 375/27/2013 písm. b)
   Programový rozpočet na roky 2014-2016
   Schválené uznesením OZ č. 375/27/2013 písm. c)
   Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016
   Záverečný účet obce za rok 2013
   Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
   Tabuľková príloha č.1 k záverečnému účtu za rok 2013
   Správa auditora
   Príloha č.2 k záverečnému účtu za rok 2013
   Úpravy rozpočtu na rok 2014
   Dôvodová správa k 6. úprave rozpočtu na rok 2014
   Rozpočet obce na roky 2015-2017
   Schválený dňa 12.12.2014
   Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2015-2017
   Záverečný účet obce Kocurany za rok 2014
   Schválené uznesením OZ dňa 17.6.2015 číslo 440/6/2015 písm. i)
   Správa nezávislého audítora
   k ZÚ za rok 2014
   2. úprava rozpočtu na rok 2015
   Schválené uznesením OZ č.452/9/2015 písm. c) dňa 23.9.2015,
   Rozpočet na roky 2016 - 2018
   Schválený obecným zastupiteľstvom 9.12.2015
   Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
   4. úprava rozpočtu na rok 2015
   schválená 9.12.2015 v zmysle uznesenia č.296/7/2011 bod c) zo dňa 19.8.2011- kompetencia starostu
   Záverečný účet obce Kocurany za rok 2015
   schválené uznesením č.482/17/2016 písm. i) a j) zo dňa 15.6.2016
   2. úprava rozpočtu na rok 2016
   schválené uznesením OZ č.485/17/2016 písm. h) dňa 27.7.2016
   3. úprava rozpočtu na rok 2016
   schválené uznesením OZ č.491/20/2016 písm. e) dňa 2.9.2016
   Dôvodová správa k rozpočtu na rok 2017
   Rozpočet obce na rok 2017
   schválené uznesením OZ 502/203/2016 písm. b) dňa 7.12.2016

   DCOM

   DCOM

   Úradné hodiny

   Pondelok: 07:30 - 15:00
   Utorok: 07:30 - 15:00
   Streda: 07:30 - 18:00
   Štvrtok: 07:30 - 15:00
   Piatok: 07:30 - 13:00

   Fotogaléria

   Kalendár