Dokumenty, tlačivá

Tlačivá pre stavebné konania

  Žiadosti a tlačivá na stiahnutie

  Tlačivá potrebné k úradnemu styku

   Výročné správy obce

    Rozpočet obce

     V. úprava rozpočtu obce Kocurany za rok 2010
     Zmeny schváleného rozpočtu na rok 2010.
     Programový rozpočet 2011 - 2013
     Rozpracovaný programový rozpočet, 4 programy.
     Rozpočet obce na roky 2011 - 2013
     Príjmy, výdavky a finančné operácie rozpočtu.
     Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010
     Záverečný účet obce Kocurany za rok 2010
     7. úprava rozpočtu obce na rok 2011
     schválené uznesením OZ č. 306/10/2011 dňa 16.12.2011
     Dôvodová správa k 7.úprave rozpočtu na rok 2011
     schválené uznesením OZ č. 306/10/2011 dňa 16.12.2011
     Rozpočet obce na roky 2012-2014
     Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 dňa 16.12.2011
     Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2012-2014
     Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 písm.e)dňa 16.12.2011
     Programový rozpočet na roky 2012 - 2014
     Schválené uznesením OZ č.306/10/2011 písm.e)dňa 16.12.2011
     Záverečný účet obce za rok 2011
     Schválené uznesením OZ č.317/13/2012 písm.b)dňa 20.04.2012
     Záverečný účet obce za rok 2011-tabuľková príloha
     Schválené uznesením OZ č.317/13/2012 písm.b)dňa 20.04.2012
     3. úprava rozpočtu obce na rok 2012
     schválené uznesením OZ č. 330/16/2012 písm. h) dňa 12.9.2012
     4. úprava rozpočtu na rok 2012
     schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. b) dňa 12.12.2012
     Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015
     schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
     Rozpočet obce na roky 2013-2015
     schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
     Programový rozpočet na roky 2013-2015
     schválené uznesením OZ 341/19/2012 písm. d) dňa 12.12.2012
     Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012
     Záverečný účet obce za rok 2012
     2. úprava rozpočtu na rok 2013
     schválené uznesením OZ č. 357/22/2013 písm. b) dňa 5.6.2013
     Dôvodová správa k 2. úprave rozpočtu na rok 2013
     4. úprava rozpočtu na rok 2013
     schválené uznesením OZ č. 364/24/2013 písm. b) dňa 7.8.2013
     Dôvodová správa k 4. úprave rozpočtu na rok 2013
     5. úprava rozpočtu na rok 2013
     schválené uznesením OZ č. 372/26/2013 písm. b)
     Dôvodová správa k 5. úprave rozpočtu na rok 2013
     Rozpočet obce na roky 2014-2016
     schválené uznesením OZ č. 375/27/2013 písm. b)
     Programový rozpočet na roky 2014-2016
     Schválené uznesením OZ č. 375/27/2013 písm. c)
     Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016
     Záverečný účet obce za rok 2013
     Čerpanie rozpočtu k 31.12.2013
     Tabuľková príloha č.1 k záverečnému účtu za rok 2013
     Správa auditora
     Príloha č.2 k záverečnému účtu za rok 2013
     Úpravy rozpočtu na rok 2014
     Dôvodová správa k 6. úprave rozpočtu na rok 2014
     Rozpočet obce na roky 2015-2017
     Schválený dňa 12.12.2014
     Dôvodová správa k rozpočtu na roky 2015-2017
     Záverečný účet obce Kocurany za rok 2014
     Schválené uznesením OZ dňa 17.6.2015 číslo 440/6/2015 písm. i)
     Správa nezávislého audítora
     k ZÚ za rok 2014
     2. úprava rozpočtu na rok 2015
     Schválené uznesením OZ č.452/9/2015 písm. c) dňa 23.9.2015,
     Rozpočet na roky 2016 - 2018
     Schválený obecným zastupiteľstvom 9.12.2015
     Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na roky 2016 - 2018
     4. úprava rozpočtu na rok 2015
     schválená 9.12.2015 v zmysle uznesenia č.296/7/2011 bod c) zo dňa 19.8.2011- kompetencia starostu
     Záverečný účet obce Kocurany za rok 2015
     schválené uznesením č.482/17/2016 písm. i) a j) zo dňa 15.6.2016
     2. úprava rozpočtu na rok 2016
     schválené uznesením OZ č.485/17/2016 písm. h) dňa 27.7.2016
     3. úprava rozpočtu na rok 2016
     schválené uznesením OZ č.491/20/2016 písm. e) dňa 2.9.2016
     Dôvodová správa k rozpočtu na rok 2017
     Rozpočet obce na rok 2017
     schválené uznesením OZ 502/203/2016 písm. b) dňa 7.12.2016

     DCOM

     DCOM

     Úradné hodiny

     Pondelok: 07:30 - 15:00
     Utorok: 07:30 - 15:00
     Streda: 07:30 - 18:00
     Štvrtok: 07:30 - 15:00
     Piatok: 07:30 - 13:00

     Fotogaléria

     Kalendár