Nakladanie s odpadmi

Kovy

Zber kovov a starého železa.

Obec nariadením určuje na zber kovového odpadu kalendárový zber do veľkoobjemového kontajnera na určenom mieste, so zberom min. 2x ročne.
1 2

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár