Nakladanie s odpadmi

Zber papiera

Zber papiera

Obec nariadením určuje na zber papiera zberné 1100 l nádoby označené modrou farbou na určených miestach s intervalom vývozu min. 2 x ročne.

Pripravuje sa nákup 1100 l nádob, preto sa zber papiera zatiaľ organizuje kalendárovým zberom, kde občania odovzdávajú papier priamu zmluvnému partnerovi obce.
1 2

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár