Nakladanie s odpadmi

Zber skla

Zber skla

Obec nariadením určuje na zber skla zberné 1100 l nádoby označené zelenou farbou na určených miestach s intervalom vývozu min.1 x za 3 mesiace.

Kontajnery sú rozmiestnené na týchto stanovištiach:
- autobusová zástavka v hornom konci
- autobusová zástavka na pieskovni
- predajňa Koruna
- pred športovým areálom
- pred cintorínom
- pre bytovými domami

Nevhadzujte do kontajnerov drôtené sklo a autosklá.

Ako končí vyseparované sklo? Pozrite si VIDEO.

1 2

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár