Aktuality

Jednota dôchodcov Slovenska v Kocuranoch

Členovia JDS v Kocuranoch sa stretli v sobotu 24.9.2011 v kultúrnom dome, aby zhodnotili svoju doterajšiu činnosť. V rámci programu hovorili o pomoci obci, formou brigád na cintoríne, v športovom areáli a tiež o podujatiach, ktoré organizovali samostatne alebo v spolupráci s obcou. Poďakovali speváckej skupine Hrabovka za ich reprezentáciu formou ľudových piesní, veď všetky speváčky sú aj členkami JDS. Stretnutia sa zúčastnil aj starosta obce, ktorý vo svojom príhovore poďakoval seniórom za pomoc pri udržiavaní starého cintorína. Zároveň podporil aktivity Jednoty dôchodcov a ponukol pomoc pri organizovaní poznávacích výletov. Diskusia bola aj ohľadom potreby opravy kaplnky. Po ukončení oficiálneho programu nasledovalo občerstvenie. Ženy navarili chutný guláš.


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár