Aktuality

Vyzvi srdce k pohybu

Vyzvi srdce k pohybu
Celonárodná medzinárodne koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie
od 14. marca do 22. mája 2011 

Kampaň sa koná pod záštitou ÚVZ SR a kancelárie WHO na Slovensku. Prečo sa na Slovensku organizuje kampaň „Vyzvi srdce k pohybu“? Mnohí dospelí ľudia v našej krajine vedú sedavý spôsob života.
Vieš, že nedostatok pohybu zabíja?
Nedostatok pohybovej aktivity sa podieľa významnou mierou na zvyšovaní chorobnosti a úmrtnosti na chronické ochorenia a funkčné poruchy pohybového ústrojenstva. Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít a žili zdravšie. Polhodina pohybovej aktivity denne sa preukázala ako minimálny objem postačujúci k tomu, aby sa nezhoršoval zdravotný stav človeka. A približne 4 týždne zvýšenej pohybovej aktivity spravidla už vedú k tomu, že sa vytvorí návyk na pravidelnú dávku fyzickej námahy a v organizme sa naštartujú priaznivé zmeny na úrovni srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, aj na úrovni transportu živín a kyslíka do buniek a optimalizácie metabolizmu. Viaceré štúdie dokázali, že nedostatok pohybu sa stáva celosvetovo jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov pre rozvoj takých ochorení, ako ateroskleróza a všetky jej dôsledky, ischémie v dôsledku zúženia priesvitu tepien, vrátane infarktu myokardu a náhlych cievnych mozgových príhod, ktoré často končia úmrtím alebo invaliditou, arteriálna hypertenzia, cukrovka II. typu, osteoporóza, funkčné poruchy pohybového ústrojenstva, obezita, rakovina hrubého čreva a iné.
Účastníci našej súťaže v uplynulých ročníkoch významne zvýšili svoju aktivitu, mnohí z nich zredukovali svoju váhu a začali sa vďaka pravidelnému pohybu cítiť lepšie!
Zapojte sa do súťaže o hodnotné ceny od našich sponzorov! 

Máte nad 18 rokov?
Prekonajte pohodlnosť – vyhrajte zdravie!
Aby mohol byť účastník zaradený do žrebovania, musí aspoň počas 4 za sebou nasledujúcich týždňov v čase od 14.3. do 22.5.2011 venovať pohybu 210 a viac minút v týždni tak, aby mal pohyb najmenej 4x týždenne. Účastníci aktívni 6 a viac týždňov budú zaradení aj do prémiového žrebovania.
Účastnícky list do súťaže získate na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva Prievidza, na internetovej stránke http://www.ruvzpd.sk, v lekárňach a v zdravotníckych zariadeniach. Vyplnený odovzdajte osobne, poštou, preskenovaný e-mailom (pd.vz@uvzsr.sk) alebo faxom (046/519 20 12) na RÚVZ Prievidza, so sídlom v Bojniciach, Oddelenie výchovy ku zdraviu, Nemocničná 8, 972 01 Bojnice.

Bližšie informácie Vám poskytnú na Oddelení výchovy ku zdraviu tel. 046/519 20 18, e-mail: pd.vz@uvzsr.sk.

V prípade záujmu v poradni zdravia Vám poskytnú vstupný a výstupný test fyzickej zdatnosti a vyšetrenie krvi metódou suchej biochémie.
Nemáš ešte 18, ale vieš čítať, písať, máš rád šport, turistiku a hry?
Vyhraj v súťaži detských podporovateľov kampane, nahovor aspoň jedného dospelého človeka na účasť v súťaži „Vyzvi srdce k pohybu“.
Nahovor svojich dospelákov, aby sa zúčastnili súťaže VYZVI SRDCE K POHYBU pre zlepšenie ich zdravia.
Ukáž svojim rodičom, starkým, tetám, ujom, strýčkom a strynám, babke a dedkovi, dospelým súrodencom, bratrancom, sesterniciam, švagrom, švagrinám, rodinným priateľom a ďalším dospelým, ktorých ľúbiš a na ktorých zdraví ti záleží, ako možno využiť voľný čas veselými pohybovými hrami, rekreačným športom, zábavným cvičením, objavnými turistickými výpravami, pretekmi v netradičných disciplínach....
Ako podporovateľ súťaže sa dostaneš do žrebovania toľkokrát, koľko získaš účastníkov spĺňajúcich podmienky. Aj ty však nejaké podmienky musíš splniť:
1. Zorganizovať pre dospelého účastníka, ktorého podporuješ, aspoň 4 podujatia spojené s pohybom. Ak podporuješ viacerých účastníkov, aktivity môžu byť spoločné. Jedno dieťa môže podporovať aj viacerých účastníkov.
2. Dohliadni, aby splnil všetky podmienky.
3. Po skončení účasti v súťaži prilož k jeho účastníckemu listu svoj záznam o aktivitách, ktoré ste absolvovali spolu z tvojej iniciatívy. Nezabudni napísať o tom pár riadkov! 

Zdroj: RÚVZ Banská Bystrica

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár