Aktuality

Aktuálne ku COVID-19

 08.02.2021

„Obec Kocurany testovanie obyvateľstva v 1. aj 2. kole od 22. januára 2021 zabezpečovala  pre svojich obyvateľov, z dôvodu, aby nenastali problémy pri pohybe počas núdzového režimu a zákazu vychádzania a to či už dochádzkou do práce, k lekárovi alebo za inými neodkladnými povinnosťami. A ostatnú sobotu 6.2.2021 sme zabezpečili  3. kolo testovania pre obyvateľov, pretože percento pozitivity v okrese neklesalo. 

Chceme ešte raz zdôrazniť, že službu testovania pre občanov zabezpečujeme ako dôsledok rozhodnutí centrálnych orgánov štátu aby sme zabezpečili dostupnosť testovania pre obyvateľov, ktorí o to majú záujem resp. sú pre nich certifikáty/potvrdenia nevyhnutné napr.do práce, k lekárovi, na pohreb .... “


Potrebujete sa dať otestovať?

Vláda SR schválila uznesenie č. 77/2021ktorým obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 8. februára, s uvedením množstva výnimiek. Okres Prievidza v súlade so systémom COVID AUTOMAT je podľa aktuálnej rizikovosti s ohľadom na šírenie ochorenia COVID-19 v treťom stupni varovania.

Bez potreby negatívneho testu je možné vychádzať v zásade v situáciách, v ktorých to bolo možné aj v uplynulých 2 týždňoch - napríklad:
- pri ceste na účel obstarania nevyhnutných životných potrieb,
- pri ceste do zdravotníckeho zariadenia, vo vymedzených prípadoch,
- pri ceste do lekárne a na vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
- pri ceste na pohreb,
- pri ceste na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť.

Na cestu do a zo zamestnania zamestnanca, okrem zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý nemôže vzhľadom na povahu práce vykonávať túto ako prácu z domácnosti a cestu späť a na cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná ako práca z domácnosti, a cestu späť je s účinnosťou od stredy 10. februára 2021 v rámci okresu Prievidza potrebné sa preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR alebo antigénového testu nie staršími ako 7 dní.

Od úvodu budúceho týždňa nebude na základe rozhodnutia okresného krízového štábu pre zlú epidemiologickú situáciu spustená prezenčná výuka v školách okresu Prievidza. Negatívny test nie starší ako 7 dní teda budú potrebovať len zákonní zástupcovia detí rodičov kritickej infraštruktúry a ďalších, ktorých charakter práce neumožňuje prácu z domu, pre ktorých budú prevádzkované MŠ a ŠKD v špeciálnom režime, a zamestnanci týchto školských zariadení.

Preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 7 dní je potrebné aj na cestu do čistiarne odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, do banky, poisťovne, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky.

Najviac 7 dní starým testom je potrebné sa preukázať aj:
- pri ceste na hromadné podujatie, ktorého prevádzku a organizovanie povolil Úrad verejného zdravotníctva SR, ceste na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov;
- pri ceste na účel vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a ceste späť,
- pri ceste na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie podľa príslušnej legislatívy,
- pri ceste osoby na najbližší zberný dvor a ceste späť
- pri ceste osoby na účel vykonania pracovného pohovoru, výberového konania, prijímacieho konania alebo uzavretia pracovnej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy a cestu späť
- pri ceste dieťaťa a jeho sprievodu do školy (svoj test musí mať dieťa od II. stupňa ZŠ)
- pri ceste na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu mimo okresu a cestu späť.

Potreba preukázať sa negatívnym testom neplatí pri všetkých výnimkách pre osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19, sú proti nemu zaočkované, alebo podstúpenie testu nedovoľuje ich zdravotný stav, a majú príslušné doklady s určenou dobou platnosti.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár