Aktuality

Nákup komunálnej techniky na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kocurany

 07.07.2020

Nákup komunálnej techniky na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v obci Kocurany

Hlavný cieľ: „Podpora investícií súvisiacich so zvyšovaním kvality života obyvateľov  v obci Kocurany“. Tento cieľ sa dosiahne vďaka realizácii projektu, ktorý rieši nákup komunálnej techniky pre obec Kocurany. Technika bude využívaná pri výkone kompetencií miestnej samosprávy.

Hlavný cieľ projektu bude naplnený špecifickými cieľmi:

  • Skvalitnenie životného prostredia v obci;
  • Zvýšenie atraktivity obce;
  • Zlepšenie životných podmienok obyvateľov obce;
  • Vytvorenie ekologicky pozitívneho priestoru pre život v obci,

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár