Aktuality

Opatrenia počas vtáčej chrípky

 31.01.2020

Obec Kocurany vyzýva na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza občanov,

aby na Obecný úrad v Kocuranoch nahlásili počet a názov chovanej hydiny a vtákov do 15. februára 2020.

Z dôvodu zistenia a potvrdenia choroby vtáčej chrípky v ZOO Bojnice, ktorá môže predstavovať vážne

nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí, žiadame vás o zodpovedný prístup k nahlasovaniu údajov.

Nahlasovať môžete osobne, telefonicky na t.č. 046/543 9872 alebo e-mailom na adresu obec@kocurany.sk

Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza a zoznam cieľových druhov voľne žijúcich vtákov

nájdete na úradnej tabuli obce a web stránke obce http://www.kocurany.sk.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár