Aktuality

Informácie o pozemkových úpravach v obci Kocurany.

Obecné zastupiteľstvo na svojom 2. zasadnutí dňa 16.2.2011 zaradilo v bode 5)  prerokovanie Pozemkových úprav v obci Kocurany. Bližšie informácie poskytol prizvaný pracovník Obvodného pozemkového úradu v Prievidzi Ing. Ján Kulich. Oboznámil prítomných s priebehom prác, čo je urobené a čo sa pripravuje. Dôležité je venovať pozornosť návrhu stanov Združenia účastníkov pozemkových úprav. Tieto stanovy sú zverejnené v položke Pozemkové úpravy, budú vyvesené na úradnej tabuli Obce Kocurany a občania budú na túto skutočnosť upozornení aj prostredníctvom obecného rozhlasu a Kocuranskeho hlásnika. Pripravuje sa valné zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav, ktoré by malo byť začiatkom apríla 2011. Na tomto zhromaždení budú podané podrobné informácie o pozemkových úpravach, odprezentovaná vykonaná činnosť, budú sa schvaľovať Stanovy a voliť predstavenstvo, ktoré by malo pozostávať minimálne s 11- tich osôb.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár