Aktuality

Deratizácia kanalizácie

 16.10.2019

V dňoch 15.októbra 2019 až 1.novembra 2019 začne firma UOS s.r.o., so sídlom A. Sládkoviča 7202/6A, 960 01 Zvolen v spolupráci s firmou STVPS a.s. – Prievidza vykonávať deratizáciu kanalizácií v obci Kocurany v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

KONTAKT: +421 917 258 964, ddd@uos.sk

ÚČINNÁ LÁTKA:

Brodifakum / bromadiolón 50mg/kg

Bromadiolón + difenakum 25mg/kg + 25mg/kg

ŠPECIFICKÝ PROTIJED: vitamín K1

UPOZORNENIE:

Nebezpečenstvo otravy psov a mačiek. Nechytať a nedotýkať sa náhodne nájdených nástrah alebo uhynutých škodcov. V prípade takéhoto nálezu ihneď kontaktujte zodpovednú spoločnosť na hore uvedenom telefónnom čísle.

V prípade potreby konzultujte s toxikologickým informačným centrom: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera, Kramáre, Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel. č. 02 547 74 166.


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár