Aktuality

Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi obce

 16.03.2018

Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany

dňa 23. 03. 2018 v Kultúrnom dome.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.

PROGRAM:

  1. Otvorenie

  2. Výsledok hospodárenia obce za rok 2017

           Výsledok hospodárenie spoločnosti Obecné služby Kocurany s.r.o.

  1. Schválený rozpočet na rok 2018

           Investičné zámery v roku 2018

  1. Kultúrno – spoločenské podujatia v roku 2018

  2. Vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2018“

  3. Rôzne

  4. Diskusia

  5. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

        starosta obce


DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár