Aktuality

Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi obce

 25.10.2017

Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany

dňa 27. 10. 2017 v Kultúrnom dome.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.

PROGRAM:

  1. Otvorenie

  2. Plnenie rozpočtu obce k 30.9.2017

           Zhodnotenie činnosti za rok 2017 a návrh pre rok 2018

  1. Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2017

  2. Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2017“

  3. Rôzne

  4. Diskusia

  5. Záver

Ing. Vojtech Čičmanec

         starosta obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár