Aktuality

Nelegálna skládka Kocurany

Na základe zaslania žiadosti o súčinnosť od Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Prievidzi, odbor kriminálnej polície, 2. oddelenie vyšetrovania,

vydávam tento príkaz starostu obce Kocurany 

ohľadom „Nelegálnej skládky“ v k.ú. Kocurany – lokalita oproti Kocúr Pub. 

Za účelom zabránenia v ďalšom páchaní trestnej činnosti žiadam o:
1. Zabránenie ďalšieho vyvážania odpadu bez príslušného povolenia na vyššie uvedenú skládku v k.ú. Kocurany – upovedomiť verejnosť informáciou na úradnej tabuli obce Kocurany a na web stránke.
2. Zákaz sypania odpadu na predmetnú skládku a taktiež, vo zvýšenej miere venovať pozornosť aktivitám na predmetnej skládke, ako aj nákladným autám, ktoré sú naložené stavebným odpadom a smerujú na predmetnú skládku a ohlasovať tieto skutočnosti.
3. V prípade prichytenia akejkoľvek osoby pri vývoze odpadu na predmetnú skládku žiadame, aby bol obratom vyrozumený operačný dôstojník Policajného zboru na telefónnom čísle 158, ktorý na miesto vyšle hliadku polície, aby predmetnú skutočnosť zadokumentovala.
4. V prípade zistenia informácií o aktivitách na predmetnej skládke, podať informáciu so zameraním na:
- Zistený čas vývozu
- Údaje podozrivej osoby, ktorá odpad vyvážala (ak nimi disponujete)
- Na ako motorovom vozidle odpad vyviezla (vrátane EČV)
- O aký konkrétny druh odpadu sa jedná
- V akom približnom objeme ho vyviezol, resp. pokúsil sa vyviesť
- Na základe čoho (akej dohody) tam odpad vyváža, kto ho tým poveril
- Odkiaľ odpad pochádza


v Kocuranoch 4.5.2017
Ing. Vojtech Čičmanec
starosta obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár