Aktuality

Pozvanie na valné zhromaždenie vlastníkov lesa

                          „ Lesné a pozemkové združenie Kocurany“

Výbor zvolený vlastníkmi lesných pozemkov v obci Kocurany, rozhodol zvolať stretnutie vlastníkov na deň 25. marca 2017 o 15.00 hod. do kultúrneho domu Kocurany.
Program stretnutia:
- Otvorenie, privítanie prítomných
- Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2016,
   hospodárenie v lesoch, stav v pokladni
- Voľba výboru LaPZ v Kocuranoch na ďalších 5 rokov
- Stav vlastníkov lesných pozemkov v Združení
- Stav plnenia Lesného hospodárskeho plánu
- Diskusia, Občerstvenie
- Záver

Zariaďte si svoj čas tak, aby ste sa mohli stretnutia vlastníkov lesa zúčastniť, prípadne môžete splnomocniť niekoho, aby Vás zastupoval. Informácie sú sprístupnené aj na stránke www.kocurany.sk v menu „Lesné a pozemkové združenie Kocurany“

                                   Ing. Vojtech Čičmanec
                                           člen výboru

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár