Aktuality

Aktuálny zber separovaných zložiek odpadov

- Zber plastov sa uskutoční v piatok 17.3.2017.

- Zber papiera bude vo štvrtok 23.3.2017 po obci, ako výkup papiera od občanov. Výkup bude uskutočňovať firma P-P import s.r.o. pán Krajči, ktorý za vyseparovaný papier, zviazaný do balíka, okrem kartónov, odovzdá ako protihodnotu toaletný papier, papierové vreckovky, servítky alebo papierové utierky. 

Výkup bude realizovaný nasledovne:
autobusová zastávka – horný koniec v čase od 15,00 hod.
autobusová zastávka – pieskovňa v čase od 15,05 hod. 
autobusová zastávka -  námestie  v čase od 15,10 hod.     
autobusová zastávka - ihrisko v čase od 15,15 hod. 
pred bytovými domami Nižovec  v čase od 15,20 hod. 

Časy na jednotlivých zastávkach môžu byť posunuté podľa záujmu obyvateľov.

3 kg papiera - 1 toaletný papier Biely - 2 vrstvy
4 kg papiera - 1 toaletný papier Biely - 3 vrstvy
5 kg papiera - 1 toaletný papier ECONOMY - 2 vrstvy
10 kg papiera - 1 balík utierok - 2 rolky
9 kg papiera - 1 balík servítok
10 kg papiera - 1 krabička kozmetických vreckoviek 

- zber nebezpečných odpadov dňa 29.3.2017 nasledovne: - 15.00 – 15.10 hod. - autobusová zastávka v hornom konci,
- 15.10 – 15.20 hod. - autobusová zastávka na Pieskovni,
- 15.20 – 15.30 hod. - pred obecným úradom,
- 15.30 – 15.40 hod. - autobusová zastávka pri škole,
- 15.40 – 15.50 hod. - autobusová zastávka Nižovec,

Nebezpečnými odpadmi zbieraným z komunálneho odpadu sú napríklad:
- obaly obsahujúce nebezpečné látky (obaly z olejov, lakov, farieb, mazív),
- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov, handry na čistenie, ochranné odevy
kontaminované nebezpečnými látkami,
- rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy (je potrebné ich odovzdať v
uzatvorených nádobách a s označením obsahu nádoby),
- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,
- vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky alebo mrazničky
v kompletnom stave, inak nebudú zberovou spoločnosťou odobraté),
- oleje a tuky iné ako jedlé (motorové, syntetické),
- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky,
- batérie a akumulátory,
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné látky (televízory,
obrazovky, monitory).

Ostatné zbierané odpady:
- jedlé oleje a tuky (kuchynské),
- farby, tlačiarenské farby, lepidlá, živice a iné,
- batérie a akumulátory iné (malé tužkové baterky),
- vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné (mobilné telefóny, počítače, fritézy, kopírovacie
zariadenia, mikrovlnky, práčky, umývačky, káblové zväzky, drobné kuchynské spotrebiče).

                Akékoľvek odpady nemôžu obsahovať AZBEST!

Odovzdané odpady museli vzniknúť pri činnosti fyzickej osoby, čiže nie pri podnikateľskej činnosti.
Nádoby, v ktorých budú odpady odovzdávané, sa obyvateľom nevracajú.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár