Aktuality

Pozvanie na stavanie Mája

Máje boli známe už v antike. Staroveké národy dávali pred 1. Májom na domy a hospodárske budovy stromčeky na ochranu pred zlými duchmi a chorobami. Májová zeleň ako magický prostriedok vyjadrovala želanie poľnohospodárov, aby ich úroda mala silu a dobrý rast. Máj vtedy predstavoval mladý stromček najčastejšie smrekový, jedľový alebo brezový. V Slovanskej kultúre sa máje stavali z dôvodu hojnosti a dostatku plodov a krmiva, a odtiaľ bol už len krôčik k významu, ktorý sa najčastejšie skloňuje v dnešnej dobe. 
Staval sa aj pred domy, v ktorých bolo dievča súce na vydaj. Krivý alebo nepravidelne rozkošatený strom, bol hanbou pre dievča aj pre darcu. Mládenci s muzikou šli do každého domu, pred ktorým stal máj a v tanci vykrútili dievča i všetky ženy v dome. Tanečnice ponúkali pálenkou a vyberali peniaze za máj. 

   Stavanie májov je tradícia udržiavaná aj v našej obci, a preto vás pozývame v    
            sobotu 30.4.2016 na stavanie mája na námestie k obecnému úradu.

Súčasťou podujatia bude hudobný program, občerstvenie a spustenie fontány.

Program začne od 18.00 hod. zdobením mája a po 19.00 hod. bude samotné stavanie mája a spustenie fontány.

                    Príďte privítať najkrajší mesiac, mesiac lásky „MÁJ“.
 

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár