Aktuality

Pozvanie na verejné stretnutie s občanmi obce

                       Pozvánka na  verejné stretnutie s občanmi obce Kocurany 
                                  dňa 16. 10. 2015 v Kultúrnom dome Kocurany.

Začiatok stretnutia o 18.00 hod.

PROGRAM:
1) Otvorenie
2) Informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2015
     Vyhodnotenie činnosti za rok 2015
3) Kultúrno – spoločenské podujatia do konca roka 2015
4) Vyhodnotenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2015“
5) Informácie k budovaniu kanalizácie
6) Rôzne informácie k aktuálnym témam
7) Diskusia
8) Záver 

                                       Ing. Vojtech Čičmanec
                                               starosta obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár