Aktuality

Organizácia autobusových spojov od 3.6.2015

Vážení spoluobčania, vážení cestujúci verejnou autobusovou dopravou.

Dňom 2.6.2015 začala Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s, Banská Bystrica v našej obci s výstavbou kanalizácie. Práce realizuje firma COMBIN s.r.o., Banská Štiavnica. Stavba sa realizuje z horného konca smerom do Opatoviec nad Nitrou. S výkopovými prácami sú spojené aj zásadné obmedzenia, hlavne v premávke po ceste III/050064. Z toho dôvodu od 3.6.2015 sa mení konečná autobusová zástavka s presunom pri obecný úrad – námestie. 

Vážení spoluobčania, vážení cestujúci,

chceme vás požiadať o tolerantnosť a vzájomné rešpektovanie požiadaviek vyplývajúcich z budovania kanalizácie. Autobusové spoje riešime v spolupráci so SAD Prievidza a.s. Zároveň vás chceme požiadať aj o rešpektovanie pokynov pracovníkov firmy Combin pri používaní osobných automobilov a s tým súvisiacim dopravným značením. 

S vašimi požiadavkami sa obracajte na pracovníkov firmy Combin a obecný úrad. 

Ďakujeme za pochopenie a ospravedlňujeme sa vopred za vzniknuté problémy.

                                                                       Ing. Vojtech Čičmanec
                                                                              starosta obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár