Aktuality

Pozvánka na verejné stretnutie s občanmi obce

                                                    P o z v á n k a

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce pozývajú na verejné stretnutie s občanmi obce v piatok 27.3. 2015 do Kultúrneho domu. Začiatok stretnutia bude o 18.00 hod

V rámci stretnutia budú prítomní informovaní v nasledovných bodoch:
- informácia o začatí výstavby kanalizácie v obci - investor a dodávateľ stavby
- informácie o hospodárení s rozpočtom za rok 2014, 
- investičné zámery na ďalšie obdobie
- informácie o kultúrno – spoločenských podujatiach v roku 2015
- vyhlásenie súťaže „Moja záhradka, môj dom 2015“
- rôzne informácie a diskusia na aktuálne témy  

Veríme, že si nájdete čas a verejného stretnutia sa zúčastnite. 

                                               Ing. Vojtech Čičmanec
                                                       starosta obce

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár