Aktuality

Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesov v obci Kocurany

                              „ Lesné a pozemkové združenie Kocurany“

Výbor zvolený vlastníkmi lesných pozemkov v obci Kocurany, rozhodol zvolať stretnutie vlastníkov na deň 21. marca 2015 o 16.00 hod. do kultúrneho domu Kocurany.
Program stretnutia: 
- Otvorenie, privítanie prítomných
- Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2014, 
  hospodárenie v lesoch, stav v pokladni
- Stav plnenia Lesného hospodárskeho plánu
- Diskusia
- Občerstvenie
- Záver

Zariaďte si svoj čas tak, aby ste sa mohli stretnutia vlastníkov lesa zúčastniť, prípadne môžete splnomocniť niekoho, aby Vás zastupoval. Informácie sú sprístupnené aj na stránke www.kocurany.sk v menu „Lesné a pozemkové združenie Kocurany“ 

                                         Ing. Vojtech Čičmanec
                                                 člen výboru

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár