Aktuality

Kocuransky hlásnik č. 02/2014

V druhom čísle Kocuranskeho hlásnika je na prvej strane pozvánke na Rozlúčku s prázdninami 23.8.2014 a tiež informácie o nakladaní so separovanými odpadmi.

Vo vnútri čísla sú informácie z rokovaní obecného zastupiteľstva, o cezhraničnej spolupráci a návšteve družobnej obce Lukoveček, o voľbách do samosprávy obce dňa 15.11.2014, tabuľkové čerpanie rozpočtu obce k 30.6.2014 a správa o hospodárení s nájomnými bytmi za obdobie rokov 2010 až 2013.

Na poslednej strane sa píše o výmene oplotenia na starom cintoríne, Dobrovoľní hasiči sa chvália s dosiahnutými úspechmi a obecný úrad ponúka na predaj stoly a stoličky z kultúrneho domu.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár