Aktuality

Kocuransky hlásnik č. 01/2014

V prvom čísle v roku 2014 nájdete pozdrav k Veľkonočným sviatkom, vyhlásenie súťaže "Moja záhradka, môj dom 2014", pozvánku na tradičné stavanie mája i rozpis separovaného zberu plastov.

Na druhej strane sú informácie z rokovaní obecného zastupiteľstva a zo stretnutia Združenia vlastníkov lesných pozemkov.

Na tretej strane sa nachádza zhrnutie nakladania s odpadmi v roku 2013, informácie z prerokovania pozemkových úprav a verejného stretnutia s občanmi obce z 12.3.2014. Z minuloročných osláv 900. výročia obce bolo spracované DVD, ktoré si môžete zakúpiť na obecnom úrade v cene 5,- €/ks.

Na poslednej strane sú zhrnuté informácie ohľadom výrubu drevín a ohlasovania drobných stavieb.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár