Aktuality

Výsledky prezidentských volieb v obci Kocurany - I.kolo

       Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku č.1 v obci Kocurany 
                         z voľby prezidenta Slovenskej republiky
.

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov:   421
Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky:                             186
Počet odovzdaných obálok:                                                                     186
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov:                      186

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov:

BÁRDOS Gyula                                                  1
BEHÝL Jozef, Mgr.                                             1
FICO Róbert,doc.JUDr.,CSc                               87
HRUŠOVSKÝ Pavol, JUDr.                                   2
JURIŠTA Ján, PhDr.                                          3
KISKA Andrej, Ing.                                            39
KŇAŽKO Milan                                                  24
MARTINČKO Stanislav                                      1
MELNÍK Milan, prof.RNDr.,DrSc.                         2
MEZENSKÁ Helena, Mgr.                                  1
PROCHÁDZKA Radoslav, doc.JUDr.,PhD.           25

Zápisnicu podpísali všetci členovia okrskovej volebnej komisie dňa 15.3.2014.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár