Aktuality

Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa v k.ú. Kocurany

„ Lesné a pozemkové združenie Kocurany“                          Vážená pani, Vážený pán,

Výbor  Lesného a pozemkového združenia Kocurany zvolený vlastníkmi lesných pozemkov v obci Kocurany, rozhodol zvolať stretnutie členov združenia  
na deň 22. marca 2014 o 16.00 hod. do kultúrneho domu Kocurany. 

Program stretnutia: 
-  Otvorenie, privítanie prítomných
-  Informácie o činnosti výboru a združenia za rok 2013, 
   hospodárenie v lesoch, stav v pokladni
-  Stav plnenia Lesného hospodárskeho plánu
-  Diskusia
-  Občerstvenie
-  Záver

Zariaďte si svoj čas tak, aby ste sa mohli stretnutia vlastníkov lesa zúčastniť, prípadne môžete splnomocniť niekoho, aby Vás zastupoval. Informácie zo stretnutia budú zverejnené aj na www.kocurany.sk v menu „Lesné a pozemkové združenie Kocurany“. 


                                                Ing. Vojtech Čičmanec
                                                       člen výboru

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár