Aktuality

Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa v k.ú. Kocurany

Vážená pani, Vážený pán,

Výbor zvolený vlastníkmi lesných pozemkov v obci Kocurany, rozhodol zvolať stretnutie vlastníkov 

na deň sobota 23. marca 2013 o 15.00 hod. do kultúrneho domu Kocurany. 

Program stretnutia: 
- Otvorenie, privítanie prítomných
- Informácie o činnosti výboru za rok 2012, hospodárenie v lesoch
- Stav plnenia Lesného hospodárskeho plánu
- Diskusia
- Občerstvenie
- Záver

Zariaďte si svoj čas tak, aby ste sa mohli stretnutia vlastníkov lesa zúčastniť, prípadne môžete splnomocniť niekoho, aby Vás zastupoval. Informácie budú sprístupnené aj na stránke www.kocurany.sk v menu „Lesné a pozemkové združenie Kocurany“

S pozdravom

                                                   Ing. Vojtech Čičmanec
                                                           člen výboru

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár