Aktuality

Pozvanie na verejné stretnutie občanov obce

                        Pozvanie na verejné stretnutie občanov obce
                  dňa 1. marca 2013 o 18.00 hod. v kultúrnom dome

na stretnutí  budú prítomní informovaní o hospodárení obce za rok 2012, o schválenom rozpočte na rok 2013,
o schválených investičných zámeroch obce v roku 2013, o kultúrno - športových podujatiach.
V samostatnom bode bude podaná informácia o zámere Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti realizovať
budovanie gravitačnej kanalizácie v aglomerácií Prievidza, Bojnice, Opatovce nad Nitrou a Kocurany.
Bude vyhlásený jubilejný 10. ročník súťaže "Moja záhradka, môj dom 2013".

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár