Aktuality

Pozvanie na stretnutie - pozemkové úpravy.

Geodézia Žilina a.s. Hollého 7, 010 50 Žilina, prev. 208 Prievidza
Ul. M.Mišíka 26, 971 01 Prievidza , tel. č.046/5421562, 0903518749        
                  
                                             a 

OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V PRIEVIDZI
Ul. Mariánska č.6, 971 18 Prievidza, tel.č.046/5120419

V zmysle zákona č.330/1991 Zb, § 11, ods. 18 Vás pozývame na prerokovanie Zásad pre umiestnenie nových pozemkov na Obecný úrad v Kocuranoch nasledovne:

Účastníci pozemkových úprav trvale bytom z Kocurian, ktorých priezvisko sa začína na :

A, B                - 17.7. 2012
C,Č,D,Ď        - 18.7. 2012
E, F, G, H      - 19.7. 2012
K,L,M, N        - 20.7. 2012
P,R,S             - 23.7. 2012
Š                     - 24.7.2012
Š                     - 25.7.2012
T,U,V, Z         - 26.7.2012 

Podľa potreby aj 27.7.2012

Zhotoviteľ projektu pozemkových úprav bude na Obecnom úrade v Kocuranoch od 17.7.2012 do 27.7.2012 v čase od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 15.00 hod.

Rešpektujte prosím tento časový rozpis, aby bol zabezpečený plynulý priebeh prerokovania s každým účastníkom. 

Účastníci pozemkových úprav trvale bytom mimo Kocurian v dňoch 6.8.až 10.8. 2012.

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

natur pack

Kalendár