Aktuality

Pracovné stretnutie so zástupkyňou v Bruseli

Na pozvanie Ing. Vojtecha Čičmanca - starostu obce Kocurany sa v pondelok 2. apríla 2012 na obecnom úrade  uskutočnilo pracovné stretnutie primátora Bojníc, starostiek z Opatoviec nad Nitrou a Malinovej, starostov Sebedražia, Koša a Nitrice, pracovníčky ZMO HN so zástupkyňou TSK v Bruseli Beatou Balkovou.
Trenčiansky samosprávny kraj otvoril svoje zastúpenie v Bruseli dňa 2. decembra 2005 na základe Uznesenia Zastupiteľstva TSK č. 401/2005 zo dňa 27. apríla 2005.
Na začiatku stretnutia všetkých privítal starosta obce Kocurany, ktorý osobite privítal pani Beatu Balkovú - zástupkyňu TSK v Bruseli.
Úvodom predstavil hostiteľskú obec Kocurany, ktorá od svojho samostatného vzniku samosprávy v roku 1990 sa vydala cestou rozvoja, budovania a zlepšovania života pre svojich občanov. Je to obec, ktorá si v roku 2013 pripomenie 900. výročie od prvej písomnej zmienky z roku 1113 v zoborskej listine.
Hlavným bodom stretnutia boli informácie od zástupkyne v Bruseli. Pani Balková najskôr informovala o 
zastúpení TSK v Bruseli a snahe zapojiť región do procesu tvorby európskych politík a využiť čo najviac z programov a iniciatív Európskeho spoločenstva. Keďže pri tvorbe európskej legislatívy je nutné zohľadňovať záujmy miestnej a regionálnej úrovne, cieľom regionálneho zastúpenia je sledovať proces tvorby legislatívy a snažiť sa ho ovplyvňovať v súlade s regionálnymi prioritami. Práca zástupcu regiónu je v tomto ohľade efektívnejšia, keď spolupracuje s ostatnými regiónmi, ktoré pôsobia v Bruseli. 

Činnosť Zastúpenia TSK v Bruseli je zameraná na:
1.Lobbying za záujmy kraja – ovplyvňovanie tvorby európskych politík so zohľadnením záujmov TSK
2.Rozvoj projektov v rámci komunitárnych programov – snaha o zapojenie kraja do európskych projektov nad 
  rámec štrukturálnych fondov
3.Poskytovanie aktuálnych informácií z vybraných politík EÚ
4.Networking – spolupráca a nadväzovanie kontaktov s európskymi partnermi
5.Prezentácia a propagácia kraja 

V ďalšom informovala a dala kontakty k teme „ENERGETIKA“ a k DOHOVORU PRIMATOROV A STAROSTOV. Zaujímavou témou bol aj PROGRAM EUROPA PRE OBČANOV, do ktorého sa v roku 2012 z okresu Prievidza zapojili obce Kocurany a Lehota pod Vtáčnikom, ktoré podali projekty priamo do Bruselu.
V diskusií prítomní hovorili o skúsenostiach čerpania finančných prostriedkov z fondou EU, ale aj o pripravovanom programovacom období 2014 - 2020.
Na záver stretnutia starosta Ing. Vojtech Čičmanec poďakoval Beate Balkovej za návštevu obce Kocurany, za sprostredkované informácie a tiež ostatným kolegom za aktívnu účasť.

 
Kvety odovzdal predseda ZMO HN - Ing. Juríček                 Beata Balková - privítanie Ing. Čičmancom

 
Primátor Tám, starostovia Luprichová a Beňadik               Starostovia Závadinka a Juríček, p. Brídová ZMO HN

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár