Aktuality

Pozvanie na stretnutie vlastníkov lesa v k.ú. Kocurany

„ Lesné a pozemkové spoločenstvo Kocurany“

Vážená pani, Vážený pán,

          Výbor zvolený vlastníkmi lesných pozemkov v obci Kocurany, rozhodol zvolať stretnutie vlastníkov 
na deň 21. marca 2012 o 16.00 hod. do kultúrneho domu Kocurany. 

Program stretnutia: 
- Otvorenie, privítanie prítomných
- Informácie o činnosti výboru za rok 2011, hospodárenie v lesoch
- Stav registrácie „Lesné a pozemkové spoločenstvo Kocurany“
- Splnomocnenie členov výboru k činnosti na ďalšie obdobie
- Diskusia
- Záver

Zariaďte si svoj čas tak, aby ste sa mohli stretnutia vlastníkov lesa zúčastniť, prípadne môžete splnomocniť niekoho, aby Vás zastupoval. Informácie budú sprístupnené aj na stránke www.kocurany.sk v menu „Vydanie lesa vlastníkom“

S pozdravom

                                    Ing. Vojtech Čičmanec
                                              člen výboru

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár