Aktuality

Výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov Slovenska - organizácia Kocurany

V poslednú februárovú sobotu 25.2.2012 sa uskutočnila výročná členská schôdza základnej organizácie JDS v Kocuranoch. Členovia sa stretli v kultúrnom dome, aby vyhodnotili uplynulý rok 2011, zvolili si predsedu a členov predsedníctva. 
Správu o činnosti za rok 2011 predniesla p. Adámiková.
Činnosť ZO JDS sa riadila plánom schváleným na výročnej členskej schôdzi vo februári 2011. Podľa plánu sme sa stretli na 4 členských schôdzach – február, jún, september, december.
Všetky stretnutia mali svoje zameranie:
- február – výročná členská schôdza, spojená s oslavou fašiangov. Skupina Hrabovka zaspievala fašiangové piesne, pripravili šišky a víno. Keďže sa blížil sviatok žien MDŽ, mužské osadenstvo poprialo ženám k ich sviatku a uctilo si ženy tým, že ich obsluhovali – priniesli občerstvenie a po schôdzi upratali sálu.
- Ženy im to vrátili v júni, keď sa oslavuje „Deň otcov“. Pripravili pre nich krátky kultúrny program a spoločne pri malom občerstvení tento sviatok oslávili.
- Tretí krát sme sa stretli v septembri. Mali sme naplánovanú výstavku plodov, ktoré sa nám na záhradkách urodili. Výstavka bola z dôvodu nepriaznivého roku veľmi skromná, ale nálada bola výborná, veď pri guláši to ani ináč nemôže byť.
- Štvrté stretnutie sa konalo v decembri na Mikuláša. Mikuláš v zastúpení p. starostom a poslancom OZ p. Jánom Škandíkom pripravili pre členov prekvapenie v podobe tomboly, ktorú si potom po zakúpení tombolových lístkov vyžrebovali a už sa len mohli tešiť z výhier. Nezabudli sme ani na jubilantov. Po piesňach od Hrabovky a gratuláciách od členov výboru , každý jubilant dostal aj malý darček. Potom už nasledovalo občerstvenie a voľná zábava.

Mali sme naplánované aj pracovné stretnutia a tak tí, ktorým to zdravotný stav dovolil sa zišli 2x do roka na starom cintoríne. Muži cintorín vykosili, ženy pohrabali a povynášali pokosené. Chlapi tiež prestrihali kríky a upravili okolie. A tak vďaka dôchodcom zostáva starý cintorín dôstojným miestom večného spánku našich predkov.
Pomohli sme aj pri úprave ihriska- očistenie od buriny, vyhrabanie trávnikov.
A čo dodať na záver? Starneme, mnohí nás už navždy opustili, ubúda nám členov. Boli by sme radi, keby sa k nám pridali ďalší dôchodcovia – nielen starobní, ale aj invalidní. 

Po správe sa k prítomným prihovoril starosta obce, ktorý okrem iného poďakoval členom za spoluprácu, pomoc pri organizovaní kultúrnych podujatí a brigád na starom cintoríne. Tiež poďakoval skupine Hrabovka za reprezentáciu obce. Potom nasledovali voľby. Staronovou predsedníčkou bola zvolená p. Gabriela Adámiková Členmi predsedníctva sa stali:
p. Adámik Jozef, č. 100, p. Briatková Emília , č.17, p. Boboková Terézia č. 8, p. Cachovan Stanislav, č.6, p. Klincová Anastázia, č.41, p. Klincová Emília, č. 74 a p. Semrincová Mária, č. 47. Zároveň prítomní poďakovali odchádzajúcim členom predsedníctva a to p. Irene Hianikovej, Márií Ďurejovej a Ľudmile Ďureje.

Na záver rokovania si členovia JDS schválili plán činnosti na rok 2012.

 
Volebná komisia                                                                       Členovia Jednoty dôchodcov

DCOM

DCOM

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 15:00
Utorok: 07:30 - 15:00
Streda: 07:30 - 18:00
Štvrtok: 07:30 - 15:00
Piatok: 07:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár